رزولوشن اندازه گیری

رزولوشن اندازه گیری
یکی از مهمترین عوامل در تشخیص درست وضعیت تنش پسماند قطعه، رزولوشن اندازه گیری است. بنا به ماهیت تنش پسماند، نتیجه آزمون، حاصل میانگین تنش پسماند در حجم مشخصی از ماده است. هر چه حجم لازم برای اندازه گیری تنش (در روش اندازه گیری موردنظر) کوچک تر باشد، اندازه گیری رزولوشن بهتری داشته و درنتیجه احتمال احتمال گمراهی ناشی از گرادیانهای شدید تنش، به حداقل می رسد.

شکل 1 نشان دهنده توزیع تنش در یک قطعه جوشکاری شده است. در قطعات جوشکاری شده گرادیان تنش در حدود 100 MPa/mm غیر معمول نستند. به علاوه، گرادیان های تنش عمود بر سطح در اثر سنگ زدن قطعات جوشکاری فولادی میتواند از 3000 MPa/mm فراتر رود. چنین گرادیان هایی نیاز به روش های با رزولوشن بالا را مشخص می سازند به علاوه آزمونگر باید آگاهی داشته باشد که گرادیان های تنش بزرگ و مقادیر تنش خیلی بالا، ممکن است شناسایی نگردند و بنابراین در تجزیه و تحلیل داده ها باید به مشخصه ومحدودیت روش های اندازه گیری تنش پسماندی که اندازه گیری توسط آن صورت گرفته است توجه کافی مبذول شود.

بحث و گفتگو

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می گذارید، سپاسگزاریم.